Οι αξίες της CHEREAU​

Οι αξίες της CHEREAU

Η εγγενής αξία της Jean CHEREAU S.A.S. έγκειται στην ποιότητα των ανδρών και των γυναικών που σχεδιάζουν, παράγουν και διανέμουν τον εξοπλισμό της. Χέρι-χέρι με πλήρη γνώση των ειδικοτήτων τους, κάθε εργαζόμενος κινείται από μια συνεχή περιέργεια να μάθει για τις εξελίξεις στους κλάδους των πελατών του.

Η ικανότητα της CHEREAU να καινοτομεί πηγάζει από τις βασικές αξίες που η εταιρεία φροντίζει να τηρεί σε όλη τη διαδικασία παραγωγής.

Ο σκοπός της CHEREAU:

Να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις μεταφοράς ελεγχόμενης θερμοκρασίας

Το όραμα της CHEREAU:

Καθημερινά, οι ομάδες μας οδηγούνται από το πάθος τους, φαντάζονται, σχεδιάζουν, παράγουν και κατασκευάζουν τα βιώσιμα οχήματα και τις υπηρεσίες ψυγείων που κάνουν τη CHEREAU τόσο δημοφιλή μάρκα.

Οι τέσσερις πεποιθήσεις μας και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτές:

Οι πελάτες βρίσκονται στο επίκεντρο των ενεργειών μας:

Chereau clients
Το προσωπικό της Chereau

Κάθε εργαζόμενος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη ποιοτική διαδικασία δημιουργίας:

Η ανάπτυξή μας καθοδηγείται από την καινοτομία:

Η εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος μας και η προετοιμασία για το μέλλον είναι στρατηγικής σημασίας επιλογή: