Εύκολη Διανομή εντός πόλης

CHEREAU για Εύκολη Διανομή

Η διανομή αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, ιδίως σε αστικά περιβάλλοντα: παράδοση αγαθών που απαιτούν διαφορετικά εύρη θερμοκρασιών, σε πολλούς πελάτες, σε ένα περιβάλλον που περιστασιακά είναι εξαιρετικά συμφορημένο.

Η ασφάλεια των οδηγών/του προσωπικού παράδοσης είναι επίσης μια βασική πτυχή αυτής της επιχείρησης, όπως και οι εκπομπές θορύβου για τις νυχτερινές παραδόσεις και οι εκπομπές CO2 σε αστικά περιβάλλοντα.

Λύσεις CHEREAU

Αποκλειστικά από την
ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ Α.Ε.
+30 22950 23430

Φορτηγό Διανομής