για Μακρινές Αποστάσεις

Ψυκτικοί Θάλαμοι CHEREAU για Μακρινές αποστάσεις

Για μεταφορά μεγάλων αποστάσεων (> 600 km/ημέρα χωρίς άνοιγμα των θυρών), συχνά με πλήρες φορτίο 33 παλετών, τα ημιρυμουλκούμενα έχουν απλοποιημένο ορισμό.

Για να μεγιστοποιηθεί η χωρητικότητα φόρτωσης ή/και να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου, το βάρος χωρίς φορτίο των ημιρυμουλκούμενων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο.

Η εξαιρετική απόδοση μόνωσης του αμαξώματος προσφέρει εγγύηση ασφάλειας για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα και συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας του μεταφορέα, καθώς η μονάδα ψύξης λειτουργεί για λιγότερο χρόνο.

Η δομή του πλαισίου, του μηχανισμού κίνησης, του εξοπλισμού πέδησης και του φωτισμού πρέπει να είναι στιβαρή και αξιόπιστη με την πάροδο του χρόνου και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Αποκλειστικά από την
ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ Α.Ε.
+30 22950 23430

Μακρινές Αποστάσεις