για Μεταφορά Κατεψυγμένων

Ψυκτικοί Θάλαμοι CHEREAU για Μεταφορά Κατεψυγμένων

Το ιδιαίτερο στη μεταφορά κατεψυγμένων τροφίμων είναι η θερμοκρασία μεταφοράς, η οποία πρέπει να είναι πάντα κάτω από -18°C.

Η νομοθεσία απαιτεί ιχνηλασιμότητα αυτής της θερμοκρασίας. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο τα οχήματα να είναι εξοπλισμένα με τέλεια μόνωση, προκειμένου να ικανοποιούνται αυτές οι απαιτήσεις ενώ χρησιμοποιούν το λιγότερο δυνατό καύσιμο.

Λύσεις CHEREAU

Αποκλειστικά από την
ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ Α.Ε.
+30 22950 23430