για Μεταφορά Κρεάτων

Ψυκτικοί Θάλαμοι CHEREAU για Μεταφορά Κρεάτων

Από τα σφαγεία μέχρι τα εργοστάσια τεμαχισμού και επεξεργασίας κρέατος, πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικοί τρόποι μεταφοράς για να «μεταφέρονται» υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Τα φορτία δεν τοποθετούνται πλέον στο πάτωμα, αλλά αντ’ αυτού κρέμονται από την οροφή, με συγκεκριμένα συστήματα για κάθε είδος κρέατος.

Η απαραίτητη συμβατότητα μεταξύ των δικτύων των σφαγείων και των δικτύων των οχημάτων μεταφοράς απαιτεί εξελιγμένες ενσωματωμένες συσκευές διανομής και σύνδεσης.

Η διανομή του κρέατος στα κρεοπωλεία απαιτεί άλλα, ακόμη πιο εξειδικευμένα, μέσα μεταφοράς και χειρισμού.

Λύσεις CHEREAU

Αποκλειστικά από την
ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ Α.Ε.
+30 22950 23430

Meat Hanging-C