για Μεταφορά Λουλουδιών

Ψυκτικοί Θάλαμοι CHEREAU για Μεταφορά Λουλουδιών

Τα κομμένα λουλούδια αλλά και τα φυτά σε γλάστρες είναι πολύ ευαίσθητα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η μεταφορά τους απαιτεί συγκεκριμένη τεχνογνωσία και εξοπλισμό:

  • Φόρτωση σε συσκευασίες από χαρτόνι
  • ειδικές εσοχές συγκράτησης φορτίου
  • συχνά ένα ανεξάρτητο σύστημα αερισμού ζεστού αέρα στο πάτωμα.

Λύσεις CHEREAU

Αποκλειστικά από την
ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ Α.Ε.
+30 22950 23430

Tail-lift